Wdrażanie Scrum - część 3

Posted On agile At: 2010-07-23 10:47:01

Wdrażanie Scrum – kolejne iteracje

W punktach poniżej, przedstawiam wybrane zagadnienia dotyczące kolejnych iteracji.

  • Wyznaczanie liczby punktów możliwych do zrealizowania w kolejnej iteracji w przypadku, gdy znacznie zmienia się dostępność członków zespołu.

    Dostępność niektórych członków zespołu w kolejnych iteracjach była bardzo zmienna. Wynikało to z ich stosunku pracy oraz innych uwarunkowań. Na czas zespołu dostępny w iteracji wpływ mają także urlopy i inne nieobecności, takie jak na przyk more

From → agile [3435]

Wdrażanie Scrum - część 2

Posted On agile At: 2010-07-22 14:56:37

Wdrażanie Scrum – planowanie pierwszego Sprintu

Podczas pierwszej iteracji postanowiliśmy nie wykorzystywać żadnego programu wspierającego pracę za pomocą Scrum. Korzystaliśmy z dwóch kolorów popularnych Sticky Notes, różnych dla User Stories i dla Tasków. Naszym zdaniem rozpoczęcie pracy w taki sposób pomaga szybciej przyswoić sobie metodę pracy z Task Board oraz zrozumieć jakie informacje przedstawiają wykresy spalania. Rozpoczęcie pracy zespołu nie posiadającego doświadczenia z Agile Software Development z wykorzystaniem narzę more

From → agile [5039]

Wdrażanie Scrum - część 1

Posted On agile At: 2010-07-21 11:44:12

Wdrażanie Scrum – wstęp

W ostatnim czasie specjaliści Iterate uczestniczyli jako konsultanci w realizowanym przez zewnętrzną firmę projekcie IT. Naszym zadaniem było przedstawienie wszystkim stronom koncepcji, zasad i praktyk Agile Software Development, wprowadzenie ich w życie, oraz uczestnictwo w realizacji projektu jako część zespołu projektowego.

Chcielibyśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i ciekawi jesteśmy opinii na temat przyjętych rozwiązań, dlatego też stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie opisani more

From → agile [2780]

Mary Poppendieck About Lean Software Development

Posted On Filmy At: 2010-07-20 12:20:11
Mary Poppendieck odwiedziła Wrocław, aby omówić podejście Lean Software Development. more

From → Lean Software Development [1116]

Born to be Agile!

Posted On nieprzypisane At: 2010-01-29 16:14:48
Witamy Wszystkich po raz pierwszy!
Chciałabym w paru zdaniach przedstawić nasz zespół specjalistów z dziedziny IT. Nowoczesne technologie to nie tylko nasza praca, ale również pasja! Jesteśmy zafascynowani metodykami Agile oraz Lean. Nasze projekty prowadzimy w Scrumie. Jednym z podstawowych założeń Agile jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, by ulepszać proces wytwarzania oprogramowania. Dlatego organizujemy szkolenia oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny Scrum, Lean Software Development takimi jak: Geoff Watts, Mary Pop more

From → agile [1145]