Born to be Agile!

Posted On nieprzypisane 2010-01-29 16:14:48
By Amelia Onyszkiewicz
Witamy Wszystkich po raz pierwszy!
Chciałabym w paru zdaniach przedstawić nasz zespół specjalistów z dziedziny IT. Nowoczesne technologie to nie tylko nasza praca, ale również pasja! Jesteśmy zafascynowani metodykami Agile oraz Lean. Nasze projekty prowadzimy w Scrumie. Jednym z podstawowych założeń Agile jest dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, by ulepszać proces wytwarzania oprogramowania. Dlatego organizujemy szkolenia oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny Scrum, Lean Software Development takimi jak: Geoff Watts, Mary Poppendieck, Ken Schwaber. Chcemy by idea „zwinnego” programowania została praktykowana przez coraz to większą rzeszę polskich informatyków!

From → agile

Leave a response...