Kim jesteśmy

Iterate specjalizuje się w:

  • tworzeniu kompleksowych rozwiązań IT
  • consultingu IT
  • outsourcingu IT
  • organizowaniu specjalistycznych szkoleń z tematyki Agile, Leading Lean Software Development, Scrum.

Iterate Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Założycielami firmy są Rune Larsen, Bartłomiej Furman oraz właściciele norweskiej firmy Iterate AS. Iterate Sp. z o.o. należy do Iterate Holding AS, który jest głównym udziałowcem w firmach Iterate AS oraz Iterate Sp. z o.o.

Profil działalności firmy

Iterate to grupa młodych, wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie IT. Jesteśmy pasjonatami Agile, czyli miękkich metodyk i zwinnego wytwarzania oprogramowania. Nasze projekty prowadzimy w metodyce Scrum, co pozwala tworzyć produkt dopasowany do potrzeb klienta, który uczestniczy w procesie tworzenia projektu IT, na bieżąco ocenia rozwiązania uzyskane w kolejnych iteracjach, decyduje się jaką funkcjonalność odrzucić, a jaką rozwinąć.

Zespół Iterate wyczulony jest na zjawisko tworzenia nadmiernej funkcjonalności.  Zgodnie z zasadą 80-20, 20% wymagań stawianych systemowi IT, zapewnia jego odbiorcy 80% wykorzystywanej przez niego funkcjonalności. Naszym ulubionym wyzwaniem jest pomoc w zidentyfikowaniu tych kluczowych 20% i rozwój tej części systemu w taki sposób, aby dostarczyć klientowi największą wartość biznesową.

Organizujemy także konferencje oraz szkolenia z tematyki Agile, a w szczególności szkolenie Certified Scrum Master i Lean Software Development. Więcej informacji na stronie Instytutu Iterate.