Nasze metody


Eliminacja strat

Identyfikujemy i usuwamy aktywności powiązane z procesem wytwarzania oprogramowania, które nie przynoszą klientowi korzyści biznesowych. Najprostszym przykładem jest nigdy nie wykorzystywana funkcjonalność.

Budowanie wiedzy

Tworzymy warunki sprzyjające kulturze dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Szanowanie ludzi

Proces powinien wzbudzać poczucie odpowiedzialności i zachęcać do kreatywnego działania na wszystkich jego poziomach. Szacunek dla dumy z dobrze wykonanych zadań i trafnych decyzji prowadzi do zwiększenia satysfakcji z pracy i skutkuje dalszym zwiększaniem jakości.

Krótki horyzont czasowy

Krótkie, cykliczne okresy pracy nad funkcjonalnością i częsta prezentacja projektu zapewnia przejrzystość projektu, ciągłą kontrolę nad jego stanem i planowanym terminem ukończenia oraz możliwość dostosowywania produktu do zmieniających się wymagań biznesowych.

Elastyczność

Podjęcie wszystkich decyzji przed rozpoczęciem realizacji projektu i brak możliwości ich zmian nie jest efektywną metodą uzyskania przewagi biznesowej, gdyż z różnych względów wymagania, jak i środowisko biznesowe może ulegać zmianom w trakcie prowadzenia projektu. Dążymy do zapewnienia jak największej elastyczności prowadzonych przez nas projektów.

Wysoka jakość

Projektujemy systemy informatyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Projekt powinien umożliwiać bezproblemowe utrzymanie i przyszłą rozbudowę.

Optymalizacja całości

Dążymy do optymalizacji procesu i zgodności założeń w obrębie całej organizacji, a nie tylko zespołu czy departamentu. Cele powinny bć wyznaczane i zgodne na przestrzeni departamentów, a wszystkie strony powinny je rozumieć jednoznacznie.