Iterate dostarcza usług z zakresu wytwarzania oprogramowania i integracji systemów IT dla firm i organizacji, traktujących inwestycje w IT jako istotną strategię rozwoju. Nasza filozofia polega na dostarczaniu klientom produktów o możliwie największej wartości biznesowej poprzez optymalizację procesu prowadzenia każdego projektu zgodnie z jego specyfiką. Cel biznesowy klienta jest dla nas najważniejszy, a posiadana przez nas wiedza i umiejętności pozwalają nam dostosowywać projekty do jego potrzeb i oczekiwań. Uważamy, iż technologia jest drugorzędna względem biznesu. W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być kartka i ołówek.

Jesteśmy entuzjastami podejścia Agile w procesie tworzenie oprogramowania. Nasze projekty prowadzimy w metodyce Scrum i Lean, dając klientom następujące korzyści:

Szybkość i terminowość

Tworzenie aplikacji odbywa się w sposób iteracyjny.  Rezultaty uzyskane w poszczególnych iteracjach są szybko prezentowane klientowi, który je ocenia i dostosowuje do swoich potrzeb.

Elastyczność i dopasowanie

Klient ściśle współpracuje z programistami. Decyduje, którą funkcjonalność odrzucić, a którą rozwinąć. Stworzony produkt jest zatem dopasowany do jego potrzeb, to on go kreuje.

Opłacalność

Skracamy czas tworzenia aplikacji. Nie tracimy go na tworzenie bezużytecznych funkcjonalności, nie pozostawiamy błędów, które na bieżąco poprawiamy.

Wysoką jakość

Wraz z tworzoną aplikacją przygotowujemy testy automatyczne, które eliminują błędy już w najwcześniejszej fazie wytwarzania oprogramowania.

Kent Beck o prowadzeniu projektów

"Jakość jest miarą, która jest bardzo trudna do zdefiniowania, natomiast skutki niskiej jakości są bardzo łatwe do spostrzeżenia."

Nasi klienci

Szkolenia Agile

Iterate organizuje konferencje oraz szkolenia z tematyki Agile, a w szczególności szkolenie Certified Scrum Master i Lean Software Development. Więcej informacji na stronie Instytutu Iterate.

Prasa na temat Iterate