<< back

Search dla Det Norske Veritas

10.06.2009, Kamil Dowlaszewicz

Iterate Sp. z o.o. wygrała kontrakt na implementację mechanizmu wyszukiwania w serwisach internetowych i wyszukiwania klasy enterprise dla jednego z klientów DNV.

DNV jest powstałym w 1864 roku norweskim towarzystwem klasyfikacyjnym z siedzibą w Oslo. Od 1865 roku DNV co roku wydaje księgę rejestru statków obejmującą wszystkie statki państw skandynawskich, Finlandii i Islandii. W 1867 roku DNV wydało własne, wzorowane na LR i BV, przepisy dotyczące szkutnictwa norweskiego, a w 1871 roku przepisy dot. statków żelaznych. Det Norske Veritas jako pierwsze towarzystwo w świecie wydało regulacje dla dużych tankowców, zastąpiło stosowanie tabelarycznych przepisów klasyfikacyjnych obliczaniem wytrzymałości oraz wprowadziło komputery do obliczania wytrzymałości. DNV prowadzi także certyfikację jakościową, np. ISO 9001, oraz jest członkiem IACS.